Lataa DEMECA Ratkaisut- tai Biokaasulaitokset-esitteet tästä
Biokaasu

Biokaasu

Säästä selvää rahaa tekemällä itse sähköä ja lämpöä.

Tienaa myymällä energiaa.

Vähennä riippuvuutta verkosta ja tuontienergiasta.

100% uusiutuva ja hiilineutraali energiamuoto.

Osallistu ilmastotalkoisiin laittamalla maatilan sivutuotteista vapautuva metaani hyötykäyttöön.

Valmista sähköä, lämpöä tai ajoneuvojen polttoainetta.

Biokaasulaitos, joka on helppo hankkia ja omistaa.

Demeca on ollut mukana Metaenergian biokaasulaitosratkaisujen kehittämisessä vuodesta 2006. Metaenergian biokaasulaitokset ovat nyt osa Demecan tuotevalikoimaa. Meidän kauttamme löydät parhaan asiantuntemuksen maatilojen biokaasuliiketoiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

Metaenergian biokaasulaitokset ovat suomalaisia, Suomen olosuhteisiin kehitettyjä ja testattuja laitteita.

Metaenergian Kiintomädätys® on vuosien kokemuksen myötä kehitetty teknologia, joka yhdistää märkä- ja kuivamädätysmenetelmien edut. Pystymme tätä tekniikkaa hyödyntäen käsittelemään kustannustehokkaasti niin märät kuin kuivatkin syötteet.

Demecan ja Metaenergian tarina

Demecan tarina on alkanut vuonna 2008 suomalaisella lypsykarjatilalla Haapaveden Lumimetsässä, missä ensimmäiset ratkaisut on kehitetty perustajamme, Pekka Vinkin, kotitilan uuteen robottipihattoon. Tilalla toimii tuotekehitysbiokaasulaitoksemme, joka tuottaa energiaa tilan tarpeisiin.

Pekan työ maatilakokoluokan biokaasulaitosten parissa oli alkanut jo pari vuotta aiemmin. Tässä esiteltävät Kiintomädätys® -teknologiaan perustuvat Metaenergia-biokaasulaitokset ovat 15 vuoden kehityksen ja testauksen tulos ja osa Demeca-tuoteperhettä. Tehtävämme on parantaa maatilojen kannattavuutta sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointia.

Haluamme tehdä maataloudesta kannattavaa liiketoimintaa ja nostaa toimialan arvostusta. 100% suomalaisena toimijana haluamme tukea
myös sitä, että suomalaisen elintarviketuotannon alkulähteillä voidaan ja kannattaa käyttää suomalaisia teknisiä ratkaisuja. Metaenergia-biokaasulaitoksissa kiteytyy koko toimintamme ja osaamisemme ydin. Biokaasulaitos on suunniteltu osaksi maatilan normaalia ravinnekiertoa ja se kasvattaa tilan energiaomavaraisuutta, tehostaa ravinnekäyttöä ja pienentää ravinteiden ympäristövaikutuksia. Laitos tuottaa käydessään hyötyä niin viljelijöille, kuluttajille, eläimille, ympäristölle sekä yhteiskunnallekin.

Metaenergia-biokaasulaitos ja Kiintomädätys -teknologia

Uuden Kiintomädätys® -teknologian ansiosta laitos voi käyttää syötteenä sekä märkiä että kuivia jakeita. Laitoksen syötteen pääkomponentti on tuotantoeläinten lietelanta. Lisäksi voit syöttää laitokseen myös esim. ylivuotiset rehut, jotka on usein hankala hävittää.

Moduulirakenteensa ansiosta laitosta voi muunnella ja kasvattaa ja se on mahdollista  jopa myydä edelleen. Laitos on testattu toimivaksi kotimaamme olosuhteissa ja sen hankinta on kannattavaa jo kohtuullisen kokoisella eläinmäärällä.

SYÖTTEEN ESIKÄSITTELY

Syöte  esikäsitellään  laitoksen  gFix-yksikössä.  Huolellinen  esikäsittely  mahdollistaa  tehokkaan  ja runsaan  kaasuntuotannon.  Navetan  lietelanta  murskataan  tasaiseksi  ja  juoksevaksi DEMECA  MRP-lietepumpulla ja pumpataan navetasta laitoksen homogenisointiprosessiin gFix-yksikköön. Kuivat jakeet lisätään murskaavan syöttölaitteen kautta prosessiin.

Syöttölaite käsittelee kuivan syötteen, jolloin esim. kasviosien ominaispinta-ala kasvaa mahdollistaen tehokkaan bakteeritoiminnan. Homogenisoinnissa prosessiin syötetyt märät ja kuivat jakeet käsitellään hienojakoiseksi seokseksi, minkä jälkeen valmis syöte pumpataan bioreaktoriin mädätykseen.

Kaasuntuotanto

Kaasuntuotanto  tapahtuu  biokaasulaitoksen  näkyvimmän  osan,  reaktorin  kaasukuvun  alla,  hapettomassa  tilassa  ja  kontrolloidussa  lämpötilassa.  Kaasuntuotanto  on  jatkuva  prosessi  ja  sen  saavat  aikaan anaerobiset bakteerit, jotka mädättävät syötettä.
Mädätyksen tuloksena syntyy biokaasua, joka on pääosin metaania ja hiilidioksidia + pieni määrä muita kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä. Reaktorin biosuodatin poistaa kaasusta tehokkaasti pahanhajuiset ja jatkojalostusta haittaavat rikkiyhdisteet. Laitos tai mädätysjäännös ei haise ympäristöön.

Energiaa ja euroja

Biokaasulaitos  tuottaa  puhtaan  energian  lisäksi  paljon  muitakin  hyötyjä  viljelijälle.  Lietelannan  hajuhaitat  vähenevät  merkittävästi  ja  se  on  mädätyksen  jälkeen lannoittavuudeltaan parempaa, jolloin kalliita lisälannoitteita tarvitsee ostaa vähemmän. Lisäksi mädätysjäännöksestä on mahdollista valmistaa edullisesti korkealaatuista kuiviketta navettaan.

Vettä ja hiilidioksidia

Biokaasun palava komponentti on metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Metaani muodostaa palaessaan vain vesihöyryä ja hiilidioksidia. Hiilidioksidi on peräisin peltojen kasviraaka-aineesta, joten biokaasu on 100% hiilineutraali  energiamuoto.  Biokaasulaitos  hillitsee  ilmastonmuutosta  vähentäessään ilmakehään vapautuvan metaanin määrää.

Helppo ja huoleton omistaa

Vaivattomat  Metaenergia-huoltosopimukset  varmistavat  laitoksen  toiminnan ilman, että sinun tarvitsee muistaa tilata huoltoja saati liata itse käsiäsi. Laitos pitää sisällään kehittyneen etähallintajärjestelmän, jonka avulla huoltotiimimme pystyy tarvittaessa korjaamaan vikatilanteita myös käymättä paikalla. Laitos vaati sinulta tai työntekijöiltäsi vain vähän päivittäistä työaikaa. Kuivien jakeidenkin  syöttäminen  laitokseen  sujuu  kätevästi  traktorin  kopista  nousematta, sillä syöttölaitteen kansikin avautuu kauko-ohjaimella.

BIOKAASUN PUHDISTUS JA KUIVAUS

Laitoksen gPower-yksikössä biokaasua  puhdistetaan  ja  kuivataan.  Käsittelyn  ja  paineistuksen  jälkeen biokaasu on valmista syötettäväksi generaattorille sähkön- ja lämmöntuotantoon.

 

AJONEUVOPOLTTOAINEEN TUOTANTO

Kaasua voidaan edelleen käsitellä esim. ajoneuvojen polttoaineeksi erillisessä gFuel-kontissa, joka on mahdollista lisätä Metaenergia-biokaasulaitokseen myös myöhemmässä vaiheessa Kaasun  palava  komponentti  on  metaani,  jonka  pitoisuus  nostetaan  hyötykäyttöön  tarvittavalle  tasolle poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja vettä. Syntynyt kaasu paineistetaan ja varastoidaan kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata tai myydä eteenpäin. Biopolttoaineen valmistus ja myynti avaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia maatiloille.

Sähkön- ja lämmöntuotanto

Maatilan käyttöön tuleva sähkö ja lämpö tuotetaan  gPower-yksikköön  asennetulla  generaattorilla  ja  kovilla  pakkasilla  lisälämpöä  voidaan  tuottaa    kaasupolttimella    lämmityskattilassa. Laitteistosta  kuuluu  laitoksen  välittömään  läheisyyteen vaimea hurina eikä hajuhaittoja ole. Palamisen päästöinä syntyy vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Hiilidioksidi on peräisin pelloilla  kasvavista  kasveista,  uusiutuvasta  raaka-aineesta  ja  sen  katsotaan  sitoutuvan  takaisin  uusiin  kasvaviin  kasveihin.  Siksi  biokaasu  on  täysin hiilineutraali  energiamuoto  ja  muutenkin  täysin  päästötön.  Biokaasu  on  kaikissa  vaiheissaan  ympäristön  kannalta  edullinen energiamuoto